Đà Nẵng: 24 người xác định không nhiễm virus Corona xuất viện

Đà Nẵng cho xuất viện 24 trường hợp âm tính, không nghi nhễm virus Corona
Đà Nẵng cho xuất viện 24 trường hợp âm tính, không nghi nhễm virus Corona
Đà Nẵng cho xuất viện 24 trường hợp âm tính, không nghi nhễm virus Corona
Lên top