Đà Nẵng: 15 ngày cách ly 6 quận, phong toả các con đường như thế nào?

Một khu vực trung tâm Đà Nẵng bị phong toả. Ảnh: Thuỳ Trang
Một khu vực trung tâm Đà Nẵng bị phong toả. Ảnh: Thuỳ Trang
Một khu vực trung tâm Đà Nẵng bị phong toả. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top