Đà Nẵng – Quảng Nam chưa cách ly F1 tại nhà

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung các trường hợp F1. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung các trường hợp F1. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung các trường hợp F1. Ảnh: Thanh Chung
Lên top