Đà Lạt: Hàng ngàn tấn rác thải vùi lấp hoa màu của người dân

Hàng ngàn tấn rác tràn xuống vùi lấp vùng đất sản xuất nông nghiệp. Ảnh:K.L
Hàng ngàn tấn rác tràn xuống vùi lấp vùng đất sản xuất nông nghiệp. Ảnh:K.L
Hàng ngàn tấn rác tràn xuống vùi lấp vùng đất sản xuất nông nghiệp. Ảnh:K.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top