Đà Lạt chìm trong khói bụi vì cháy bãi rác Cam Ly

Đà Lạt chìm trong khói do vụ cháy tại bãi rác Cam Ly gây ra. Ảnh: LX
Đà Lạt chìm trong khói do vụ cháy tại bãi rác Cam Ly gây ra. Ảnh: LX
Đà Lạt chìm trong khói do vụ cháy tại bãi rác Cam Ly gây ra. Ảnh: LX
Lên top