Đã hoàn trả mặt bằng công trình xây dựng không phép trên bãi biển Quy Nhơn

Lên top