Đã hết 7 ngày “ai ở đâu ở yên đấy”, Chủ tịch thành phố Vinh nói gì?

TP Vinh lập chốt kiểm soát người dân ra vào thành phố để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Quang Đại
TP Vinh lập chốt kiểm soát người dân ra vào thành phố để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Quang Đại
TP Vinh lập chốt kiểm soát người dân ra vào thành phố để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Quang Đại
Lên top