Đa dạng sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng: Kết nối để cung cầu gặp nhau

Qua các sàn giao dịch việc làm, người lao động có cơ hội để tìm kiếm nhiều công việc phù hợp. Ảnh: hữu long
Qua các sàn giao dịch việc làm, người lao động có cơ hội để tìm kiếm nhiều công việc phù hợp. Ảnh: hữu long
Qua các sàn giao dịch việc làm, người lao động có cơ hội để tìm kiếm nhiều công việc phù hợp. Ảnh: hữu long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top