Đa dạng hình thức bán vé tàu Tết để phòng dịch COVID-19

Hành khách đi tàu tết có thẻ lên tàu hợp lệ, và có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ mới được đi tàu. Ảnh: Minh Quân
Hành khách đi tàu tết có thẻ lên tàu hợp lệ, và có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ mới được đi tàu. Ảnh: Minh Quân
Hành khách đi tàu tết có thẻ lên tàu hợp lệ, và có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ mới được đi tàu. Ảnh: Minh Quân
Lên top