Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đã có ứng viên trong danh sách GS, PGS bị rà soát nộp đơn xin rút