Đã có Thông tư mới về cấp thẻ căn cước công dân có hiệu lực từ 1.7

Lên top