Đã có kịch bản bảo đảm an toàn hồ Hòa Bình, Sơn La

Thủy điện Sơn La mở cửa xả lũ. Ảnh: PV
Thủy điện Sơn La mở cửa xả lũ. Ảnh: PV
Thủy điện Sơn La mở cửa xả lũ. Ảnh: PV
Lên top