Đã có kết quả xét nghiệm 63 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam

Nhà máy ximăng Xuân Thành nơi có 63 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam làm việc. Ảnh: Thanh Chung
Nhà máy ximăng Xuân Thành nơi có 63 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam làm việc. Ảnh: Thanh Chung
Nhà máy ximăng Xuân Thành nơi có 63 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam làm việc. Ảnh: Thanh Chung
Lên top