Đã có hướng ra cho BOT Cai Lậy?

Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: Kỳ Quan
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: Kỳ Quan
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top