Đã có chứng nhận an toàn của dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã có chứng nhận an toàn. Ảnh ĐT
Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã có chứng nhận an toàn. Ảnh ĐT
Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã có chứng nhận an toàn. Ảnh ĐT
Lên top