Đã có 31 người chết và mất tích do bão số 12 -Damrey gây ra

Đã có 31 người chết và mất tích do bão số 12 – Damrey gây ra (Ảnh: Thanh Thúy)
Đã có 31 người chết và mất tích do bão số 12 – Damrey gây ra (Ảnh: Thanh Thúy)