Đã có 12 ca COVID-19 âm tính, Gia Lai vẫn thông báo cho học sinh nghỉ học

Tỉnh Gia Lai sẽ có thông báo lịch nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Ảnh TT
Tỉnh Gia Lai sẽ có thông báo lịch nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Ảnh TT
Tỉnh Gia Lai sẽ có thông báo lịch nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Ảnh TT
Lên top