Đã có 103 người chết và mất tích do trận lũ lụt lịch sử gây ra

Đã có 103 người chết và mất tích do trận lũ lịch sử gây ra (Ảnh: ĐT-XT)
Đã có 103 người chết và mất tích do trận lũ lịch sử gây ra (Ảnh: ĐT-XT)
Đã có 103 người chết và mất tích do trận lũ lịch sử gây ra (Ảnh: ĐT-XT)
Lên top