Đã chia số vàng trong bao lúa cho 4 người phát hiện

Ông Thắng bày tỏ nguyện vọng không nhận số tiền  nên chính quyền địa phương quyết định chi trả cho 3 người còn lại.
Ông Thắng bày tỏ nguyện vọng không nhận số tiền nên chính quyền địa phương quyết định chi trả cho 3 người còn lại.
Ông Thắng bày tỏ nguyện vọng không nhận số tiền nên chính quyền địa phương quyết định chi trả cho 3 người còn lại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top