Đã bắt được bệnh nhân dương tính COVID-19 trốn viện ở Vĩnh Phúc

Lên top