Đã bán được 1 xe ôtô doanh nghiệp tặng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An

Một trong 2 chiếc xe tiền tỉ được doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An đã đấu giá thành công. Ảnh:ĐL
Một trong 2 chiếc xe tiền tỉ được doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An đã đấu giá thành công. Ảnh:ĐL
Một trong 2 chiếc xe tiền tỉ được doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An đã đấu giá thành công. Ảnh:ĐL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM