Đà Bắc 2 tuần sau lũ quét: "Ông ơi, bao giờ con mới được đến trường?"

Cháu bé nắm tay ông hỏi: "Ông ơi bao giờ con mới được đến trường?". (Ảnh: Sơn Tùng)
Cháu bé nắm tay ông hỏi: "Ông ơi bao giờ con mới được đến trường?". (Ảnh: Sơn Tùng)
Cháu bé nắm tay ông hỏi: "Ông ơi bao giờ con mới được đến trường?". (Ảnh: Sơn Tùng)
Lên top