Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai: Để tiền, hàng đến với người dân trọn vẹn, ý nghĩa

Người đi làm từ thiện phối hợp với chính quyền địa phương trao quà cho người dân bị lũ lụt ở xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để trao quà từ thiện như trường hợp này sẽ đảm bảo đúng đối tượng cần được trợ giúp. Ảnh: Hưng Thơ
Người đi làm từ thiện phối hợp với chính quyền địa phương trao quà cho người dân bị lũ lụt ở xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để trao quà từ thiện như trường hợp này sẽ đảm bảo đúng đối tượng cần được trợ giúp. Ảnh: Hưng Thơ
Người đi làm từ thiện phối hợp với chính quyền địa phương trao quà cho người dân bị lũ lụt ở xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để trao quà từ thiện như trường hợp này sẽ đảm bảo đúng đối tượng cần được trợ giúp. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top