Cứu thuyền viên Ấn Độ gặp nạn trên biển Việt Nam

Cứu nạn thuyền viên Ấn Độ. Ảnh DC
Cứu nạn thuyền viên Ấn Độ. Ảnh DC