Cứu thợ máy trên tàu nước ngoài bị hôn mê

Thuyền viên tàu SAR27-01 chuyển nạn nhân về bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: A.B
Thuyền viên tàu SAR27-01 chuyển nạn nhân về bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: A.B
Thuyền viên tàu SAR27-01 chuyển nạn nhân về bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: A.B
Lên top