Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cứu sống một phụ nữ bị cướp cắt đứt khí quản