Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hoá Ngô Văn Tuấn quay trở lại làm...chuyên viên

Ông Ngô Văn Tuấn thời điểm đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Ông Ngô Văn Tuấn thời điểm đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Ông Ngô Văn Tuấn thời điểm đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Lên top