Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Cứu ngư dân bị tai nạn nghiêm trọng khi đang hành nghề gần biển Hoàng Sa

Gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang hành nghề gần quần đảo Hoàng Sa, một ngư dân được cứu nạn kịp thời.
Gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang hành nghề gần quần đảo Hoàng Sa, một ngư dân được cứu nạn kịp thời.
Gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang hành nghề gần quần đảo Hoàng Sa, một ngư dân được cứu nạn kịp thời.
Lên top