Cứu ngư dân bị tai nạn nghiêm trọng khi đang hành nghề gần biển Hoàng Sa

Gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang hành nghề gần quần đảo Hoàng Sa, một ngư dân được cứu nạn kịp thời.
Gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang hành nghề gần quần đảo Hoàng Sa, một ngư dân được cứu nạn kịp thời.
Gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang hành nghề gần quần đảo Hoàng Sa, một ngư dân được cứu nạn kịp thời.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top