Cứu nạn thuyền viên Trung Quốc bị ngã từ độ cao 7m

Thuyền viên gặp nạn được cứu nạn kịp thời
Thuyền viên gặp nạn được cứu nạn kịp thời