Cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị nạn trên Vịnh Nha Trang

Cứu nạn thuyền viên người nước ngoài nghi đau ruột thừa cấp về cảng Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Cứu nạn thuyền viên người nước ngoài nghi đau ruột thừa cấp về cảng Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Cứu nạn thuyền viên người nước ngoài nghi đau ruột thừa cấp về cảng Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Lên top