Cứu nạn thành công thuyền trưởng tàu cá Bình Đinh bị nạn

Lực lượng cứu nạn hàng hải chuyển thuyền trưởng tàu cá Bình Định bị nạn về bờ chiều 2.6. Ảnh: Phương Linh
Lực lượng cứu nạn hàng hải chuyển thuyền trưởng tàu cá Bình Định bị nạn về bờ chiều 2.6. Ảnh: Phương Linh
Lực lượng cứu nạn hàng hải chuyển thuyền trưởng tàu cá Bình Định bị nạn về bờ chiều 2.6. Ảnh: Phương Linh
Lên top