Cứu nạn thành công ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Sau khi được ứng cứu thuyền viên Tàu NA 98866 TS được các bác sỹ chăm sóc sức khoẻ. Ảnh Công Đức
Sau khi được ứng cứu thuyền viên Tàu NA 98866 TS được các bác sỹ chăm sóc sức khoẻ. Ảnh Công Đức
Sau khi được ứng cứu thuyền viên Tàu NA 98866 TS được các bác sỹ chăm sóc sức khoẻ. Ảnh Công Đức
Lên top