Cứu nạn thành công 15 thuyền viên

Các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn
Các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn
Các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top