Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn lao động, hôn mê trên biển

Thuyền viên bị nạn được đưa vào đất liền an toàn.
Thuyền viên bị nạn được đưa vào đất liền an toàn.
Thuyền viên bị nạn được đưa vào đất liền an toàn.
Lên top