Cứu nạn khẩn cấp 6 thuyền viên trên tàu cá Bà Rịa - Vũng Tàu bị chìm

Cứu nạn khẩn cấp 6 thuyền viên trên tàu cá Bà Rịa - Vũng Tàu bị chìm. Ảnh: Nguyễn Độ
Cứu nạn khẩn cấp 6 thuyền viên trên tàu cá Bà Rịa - Vũng Tàu bị chìm. Ảnh: Nguyễn Độ
Cứu nạn khẩn cấp 6 thuyền viên trên tàu cá Bà Rịa - Vũng Tàu bị chìm. Ảnh: Nguyễn Độ
Lên top