Cứu nạn 5 thuyền viên người nước ngoài trên tàu hàng chở hóa chất

Chuyển các thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động về bờ. Ảnh:Phương Linh
Chuyển các thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động về bờ. Ảnh:Phương Linh
Chuyển các thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động về bờ. Ảnh:Phương Linh
Lên top