Cứu nạn 3 thuyền viên Việt Nam bị trôi dạt trên biển

Tàu Fortune Iris vừa cứu nạn 3 thuyền viên Việt Nam bị trôi dạt trên biển. Ảnh: T.L
Tàu Fortune Iris vừa cứu nạn 3 thuyền viên Việt Nam bị trôi dạt trên biển. Ảnh: T.L
Tàu Fortune Iris vừa cứu nạn 3 thuyền viên Việt Nam bị trôi dạt trên biển. Ảnh: T.L
Lên top