Cứu hộ và thả một cá thể rùa quý hiếm về biển

Cá thể rùa quý hiếm được cứu và thả về với môi trường biển. Ảnh: N.K
Cá thể rùa quý hiếm được cứu và thả về với môi trường biển. Ảnh: N.K
Cá thể rùa quý hiếm được cứu và thả về với môi trường biển. Ảnh: N.K
Lên top