Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cứu hộ và thả một cá thể rùa quý hiếm về biển

Cá thể rùa quý hiếm được cứu và thả về với môi trường biển. Ảnh: N.K
Cá thể rùa quý hiếm được cứu và thả về với môi trường biển. Ảnh: N.K