Cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3: Đã tìm được thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Ảnh: Tùng Giang.
Ảnh: Tùng Giang.
Ảnh: Tùng Giang.
Lên top