Cứu hộ, cứu nạn: Giám sát chặt việc cứu trợ để có hiệu quả, ý nghĩa

Hàng cứu trợ đưa vào cho người dân vùng lũ Lệ Thủy. Ảnh: Lê Phi Long
Hàng cứu trợ đưa vào cho người dân vùng lũ Lệ Thủy. Ảnh: Lê Phi Long
Hàng cứu trợ đưa vào cho người dân vùng lũ Lệ Thủy. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top