Cứu cụ ông bị liệt nửa người ra khỏi căn nhà đang cháy

Xe cứu hoả được điều đến hiện trường.
Xe cứu hoả được điều đến hiện trường.
Xe cứu hoả được điều đến hiện trường.
Lên top