Cứu con chó nuôi, một ngư dân mất tích

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích ngư dân mất tích ngay cầu cảng cá sau khi cứu chứ chó.Ảnh:P.L
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích ngư dân mất tích ngay cầu cảng cá sau khi cứu chứ chó.Ảnh:P.L
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích ngư dân mất tích ngay cầu cảng cá sau khi cứu chứ chó.Ảnh:P.L
Lên top