Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cứu cô gái hoảng loạn, định nhảy cầu Chương Dương tự tử

Tổ công tác giải cứu cô gái đòi tự tử. Ảnh: CACC
Tổ công tác giải cứu cô gái đòi tự tử. Ảnh: CACC