Cứu cô gái hoảng loạn, định nhảy cầu Chương Dương tự tử

Tổ công tác giải cứu cô gái đòi tự tử. Ảnh: CACC
Tổ công tác giải cứu cô gái đòi tự tử. Ảnh: CACC
Tổ công tác giải cứu cô gái đòi tự tử. Ảnh: CACC
Lên top