Cựu chiến binh 20 năm "chở" chữ cho trẻ em nghèo

Lớp học tình thương do ông Thời đứng ra tổ chức.
Lớp học tình thương do ông Thời đứng ra tổ chức.
Lớp học tình thương do ông Thời đứng ra tổ chức.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM