Cựu binh Trường Sa mặc áo cho liệt sĩ Gạc Ma

 Tâm nguyện của ông Tấn là có thể thay 64 di ảnh cho các liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Hữu Long
Tâm nguyện của ông Tấn là có thể thay 64 di ảnh cho các liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Hữu Long
Tâm nguyện của ông Tấn là có thể thay 64 di ảnh cho các liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Hữu Long
Lên top