Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Các thuyền viên trên tàu hàng được ứng cứu và kiểm tra sức khỏe. Ảnh: MH.
Các thuyền viên trên tàu hàng được ứng cứu và kiểm tra sức khỏe. Ảnh: MH.
Các thuyền viên trên tàu hàng được ứng cứu và kiểm tra sức khỏe. Ảnh: MH.
Lên top