Cứu 7 ngư dân gặp nạn ở vùng đánh cá chung

Ảnh DC
Ảnh DC