Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu vào bờ an toàn

Tàu đưa ngư dân vào bờ an toàn
Tàu đưa ngư dân vào bờ an toàn