Cứu 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 bị nạn trên biển

Lực lượng cứu hộ đang bàn giao các thuyền viên bị nạn cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II cung cấp)
Lực lượng cứu hộ đang bàn giao các thuyền viên bị nạn cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II cung cấp)
Lực lượng cứu hộ đang bàn giao các thuyền viên bị nạn cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II cung cấp)