Cương quyết đình chỉ các phương tiện chở khách không đảm bảo an toàn

Lên top